„Jesteśmy po to, aby przekazywać wiedzę, kształcić umiejętności,
nauczyć je stosować w sytuacjach typowych i problemowych,
wychowywać w zgodzie z kodeksem etycznym.
Chcemy wychowywać ludzi śmiałych, komunikatywnych,
otwartych, umiejących korzystać z osiągnięć nauki i techniki.
Zapewniamy wiele zajęć pozalekcyjnych, pogłębiających wiedzę
oraz umiejętności naszych uczniów.”

e-dziennik