Kadra Pedagogiczna

W szkole pracuje w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jest to zespół ludzi otwartych i przyjaźnie nastawionych do ludzi. Z olbrzymim zaangażowaniem pracują nad wychowaniem i edukacją młodego pokolenia. Pedagodzy dokształcają  się  i  doskonalą, uczestnicząc  w organizowanych kursach pedagogicznych, kończąc studia podyplomowe,   aktywnie, z dużym zaangażowaniem pracując  w zespołach samokształceniowych po to, aby jak najlepiej służyć wiedzą i doświadczeniem swoim wychowankom. W tym celu również organizują różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, apele, konkursy, wycieczki, pobudzając uczniów do aktywności twórczej. 

Kadra Pedagogiczna naszej szkoły:

  • mgr Ewa Lenard- dyrektor szkoły- nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
  • mgr Ewa Kosiba- nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
  • mgr Bożena Kosiba- nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
  • mgr Maria Piwowar- nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne
  • mgr Monika Przybyłowicz- nauczyciel stażysta, edukacja wczesnoszkolna
  • ks. mgr Witosław Kardaś- nauczyciel mianowany, religia
  • mgr Kinga Augustyn- nauczyciel mianowany, język angielski
  • mgr Anna Liana- nauczyciel kontraktowy, logopeda, wychowanie przedszkolne
  • mgr Marek Kędzior – nauczyciel kontraktowy, gimnastyka korekcyjna