Kadra Pedagogiczna

W szkole pracuje w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jest to zespół ludzi otwartych i przyjaźnie nastawionych do ludzi. Z olbrzymim zaangażowaniem pracują nad wychowaniem i edukacją młodego pokolenia. Pedagodzy dokształcają  się  i  doskonalą, uczestnicząc  w organizowanych kursach pedagogicznych, kończąc studia podyplomowe,   aktywnie, z dużym zaangażowaniem pracując  w zespołach samokształceniowych po to, aby jak najlepiej służyć wiedzą i doświadczeniem swoim wychowankom. W tym celu również organizują różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, apele, konkursy, wycieczki, pobudzając uczniów do aktywności twórczej. 

Kadra Pedagogiczna naszej szkoły:

  • mgr Ewa Lenard- dyrektor szkoły- edukacja wczesnoszkolna
  • mgr Weronika Wszołek-  edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
  • mgr Anna Liana-  edukacja wczesnoszkolna, logopeda, biblioteka
  • mgr Sabina Rydarowicz- wychowanie przedszkolne
  • ks. mgr Rafał Brettschneider-  religia
  • mgr Wioletta Wijacka-  język angielski
  • mgr Natalia Biela – pedagog specjalny
  • mgr Magdalena Bochnia – psycholog