O patronie

MARIA KONOPNICKA (1842-1910)

Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Dzieciństwo spędziła w Kaliszu, ucząc się początkowo w domu. Następnie, w latach 1855-1856 uczyła się na pensji sióstr sakramentek w Warszawie, gdzie poznała Elizę Orzeszkową. W wieku lat dwudziestu, w roku 1862, poślubiła ziemianina Jana Jarosława Konopnickiego i wraz z mężem zamieszkała w majątku Bronów pod Łęczycą.

W czasie powstania styczniowego Konopniccy, w obawie przed aresztowaniem, wyjechali do Drezna, gdzie Maria Konopnicka zaczęła pisać. Wrócili do kraju w roku 1865. Jednak zmuszeni byli sprzedać zadłużony Bronów i wziąć w dzierżawę niewielki folwarczek Gusin. W roku 1877 Maria wyjechała wraz z sześciorgiem dzieci do Warszawy. Mieszkała tu do roku 1890. Pracowała jako nauczycielka, publikowała, od roku 1878 brała udział w konspiracyjnych i jawnych akcjach społecznych. W roku 1882 wyjechała do Austrii i Włoch, zaś w 1884 do Czech. Od roku 1890 przebywała w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji i we Włoszech, utrzymując jednak stały kontakt z krajem. W roku 1903, w rok po obchodach 25-lecia swej pracy pisarskiej, Konopnicka otrzymała dar narodowy- dworek w Żarnowcu pod Krosnem. Zmarła 8 X 1910 roku w sanatorium we Lwowie.

Maria Konopnicka zadebiutowała wierszem „W zimowy poranek”, opublikowanym w roku 1870, ale za jej właściwy debiut uważa się poetycki cykl „W górach”, ogłoszony w roku 1876. W latach 1884-1886 pisarka redagowała pismo dla kobiet „Świt”.

Początkowo zajmowała się głównie poezją, lecz z czasem zaczęła uprawiać również gatunki prozatorskie. Dużą popularnością cieszyły się wiersze o tematyce patriotycznej. Najlepszym przykładem jest „Rota”, która z muzyką Feliksa Nowowiejskiego stała się od 1910 roku jedną z naszych najpopularniejszych pieśni patriotycznych. Sporo wierszy patriotycznych adresowała Konopnicka do młodych czytelników. Tego typu tekstem jest, uczący szacunku do ciężkiej pracy, przywiązania do ziemi ojców, wiersz pt. „Wstań o dziecię” oraz „Pieśń o domu”.

Najbardziej znaną wśród dzieci jest baśń pt. „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.