Plan do Programu Profilaktyczno-Wychowawczego na rok szkolny 2018/2019