Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2018/2019

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.MARII KONOPNICKIEJ
W GRUDNEJ KĘPSKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp. TERMIN TEMATYKA ODPOWIEDZIALNI
1. 3 września

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

Dyrektor szkoły
2.  

11 września

 

 

Spotkanie z fotografem

 

Dyrektor szkoły

3.  

Wrzesień

 

 

Wybory do samorządu

 

 

 

Kinga Augustyn

4.  

21 września

 

 

Akcja ,,Sprzątanie świata”

 

Wychowawcy klas
i oddziałów

 

5.  

27 września

 

 

Spotkanie z policjantem

 

Dyrektor szkoły

6. 1 października Wyjazd starszaków
do GCK-Gorlice na imprezę edukacyjną pod tytułem „Polskie miasta w baśni
i legendzie”
Anna Liana

 

7.  

1 października

 

 

Ogólnopolski Dzień Tornistra

 

 

Dyrektor szkoły

8.  

4 października

 

Wyjazd kl. I-III do Teatru do Nowego Sącza

 

Bożena Kosiba

9.  

11-12 październik

Akcja edukacyjna na temat zanieczyszczenia i ochrony powietrza

 

 

Anna Liana

10. październik Próbna ewakuacja
z budynku szkoły

 

Dyrektor szkoły

Specjalista ds.BHP- Tomasz Dyląg

11. 16 października Ćwiczenia z udzielania
I pomocy
Marek Kędzior
12.  

17 października

 

 

 

Pasowanie  uczniów klasy I

 

Bożena Kosiba

13.  

19 października

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Samorząd uczniowski

14.  

październik

 

Wyjazd przedszkolaków do Biblioteki i Muzeum
w Bieczu

 

 

Anna Liana

Maria Piwowar

15.  

listopad

 

Konkurs plastyczny „Zakładka do książki”

 

 

Maria Piwowar

16.  

9 listopada

 

Udział w akcji – Wspólne odśpiewanie hymnu

 

 

Wychowawcy klas
i oddziałów

17. 12 listopada Akademia z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości  

Anna Liana

 

18.

 

 

15 listopada

 

Spotkanie z psychologiem p. B.Tumidajewicz- temat
„Uzależnienie od mediów”

 

 

Dyrektor szkoły

 

19.

 

listopad

 

Spotkanie z bibliotekarzem

 

Maria Piwowar

 

20.

 

listopad

 

„Śniadanie dale moc”

 

Samorząd uczniowski

 

 

21.

 

6 grudnia

 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

 

 

Rada Rodziców

22. grudzień Warsztaty czytelniczo-świąteczne Maria Piwowar
23.  

21 grudnia

 

 

Wigilia Szkolna

 

Samorząd uczniowski

24.  

10 stycznia

 

 

Zabawa karnawałowa

 

Rada Rodziców

25.  

28 stycznia

 

Wyjazd klas I-III do GCK-Gorlice na spektakl pod tytułem „Detektyw Pozytywka”

 

 

Ewa Kosiba

 

26.  

styczeń

 

Spotkanie z inspektorem ds. BHP i policjantem                  „Bezpieczne ferie”

 

 

 

Dyrektor szkoły

27.  

22 stycznia

 

 

„Dzień Babci i Dziadka”

 

Anna Liana

Maria Piwowar

 

28.  

8 luty

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

 

Dyrektor szkoły

29.  

14 lutego

 

 

Poczta walentynkowa

 

Samorząd uczniowski

30.  

Marzec

 

 

Rekolekcje szkolne

 

ks. Robert Dziedzic

31.  

8 marca

 

 

Dzień Kobiet

 

Samorząd uczniowski

32.  

Marzec

 

 

Pokaz udzielania I pomocy

 

Marek Kędzior

 

 

33.

 

 

12 marca

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

34. 21 marca Powitanie wiosny

 

Wychowawcy klas
i oddziałów
35.  

27 marca

 

Spotkanie z higienistką „Dbam o czystość”

 

 

Maria Piwowar

36.  

marzec/kwiecień

 

Konkurs biblioteczny „Mistrz pięknego czytania” –kl. II-III

 

 

 

Bożena Kosiba

37.  

kwiecień

 

Dzień otwarty w oddziale przedszkolnym

 

 

Anna Liana

Maria Piwowar

38.  

26 kwietnia

 

Dzień Ziemi

 

 

Anna Liana

39.  

kwiecień

 

 

Spotkanie z leśnikiem

 

Anna Liana

40.  

6 maja

 

 

Święto Konstytucji 3 maja

 

Samorząd uczniowski

41.  

17 maja

 

 

Spotkanie z pszczelarzem

 

Dyrektor szkoły

 

42.

 

maj

 

Święto patrona  szkoły- Marii Konopnickiej

 

 

Samorząd uczniowski

 

 

43.

 

maj

 

Wycieczka do Straży Pożarnej w Grudnej Kępskiej

 

 

Oddział przedszkolny- Anna Liana

 

 

44.

 

 

26 maja

 

 

III Piknik Rodzinny połączony z Dniem Matki

 

 

 

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców

Wychowawcy

Nauczyciele

45. 30 maj Gminny Konkurs Matematyczny
„W krainie liczb”

 

Bożena Kosiba
46.  

maj/czerwiec

 

 

Wycieczka do Bochni
klas I-III

 

 

Bożena Kosiba

47.  

maj/czerwiec

Wycieczka oddziałów przedszkolnych

 

Anna Liana

Maria Piwowar

48.  

3 czerwca

 

Dzień Dziecka

 

Wychowawcy klas
i oddziałów

 

49.  

21 czerwca

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1.Program profilaktyki palenia „ Czyste powietrze wokół nas” – oddział

przedszkolny,   grupa 5 i 6 latków – odpowiedzialna Anna Liana.

 

2.Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”-
odpowiedzialna Kinga Augustyn.

 

3.Projekt „ Owoce i warzywa w szkole” – odpowiedzialni wychowawcy
klas 0-III.

 

4.Projekt „Mleko z klasą” – odpowiedzialni wychowawcy klas

 

5.Projekt „Kręci mnie bezpieczeństwo” – we współpracy z Policją.

 

6.Projekt „ Mały mis w świecie wielkiej literatury” – oddział przedszkolny, grupa 5 i 6 latków –odpowiedzialna Anna Liana

 

7.Projekt  „ Piękna nasza Polska cała” – oddziały przedszkolne –odpowiedzialne Anna Liana, Maria Piwowar

 

8.Innowacja pedagogiczna „Z książką za pan brat”- Maria Piwowar