Projekty

PROJEKT „RADOSNA SZKOŁA” PLAC ZABAW

Plac powstał w ramach realizowanego od 2009 r. rządowego programu „Radosna Szkoła”. W tegorocznej edycji programu Gmina Biecz uzyskała wsparcie finansowe na realizację inwestycji w wysokości około 50 000,00 zł. Całkowity koszt budowy placu zabaw opiewał na ponad 100 000,00 zł.

Plac zabaw wybudowany został dla dzieci. Obiekt jest bezpieczny gdyż posiada wszelkie wymagane atesty oraz antyurazowe podłoże. Dzięki temu dzieci będą mogły poprzez zabawę kształcić sprawność fizyczną, koordynację ruchową, sprawność manipulacyjną itp..

PROJEKT „MLEKO Z KLASĄ”

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła bierze udział już po raz drugi w programie „Mleko z klasą” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Mleko stanowi źródło dobrze przyswajalnego białka, wapnia, witamin z grupy B (głównie B12) oraz witamin A, D, E. Składniki te są niezbędne do prawidłowego rozwoju układu kostnego.

Zaleca się spożywanie każdego dnia mleka i jego przetworów w następujących ilościach:

  • co najmniej 2 pełne szklanki mleka (lub tyle samo kefiru/jogurtu),
  • co najmniej 1-2 plasterki serów.

Wiemy jak wielkie korzyści przynosi regularne picie mleka, więc w projekcie „Mleko z klasą” uczestniczą wszyscy uczniowie naszej szkoły od klasy I do VI spożywając kartonik mleka podczas przerwy. W bieżącym roku szkolnym mleko będzie wydawane od października, trzy razy w tygodniu.

PROJEKT „OWOCE W SZKOLE”

Europejski program „Owoce w szkole”          

Nasza szkoła w roku 2013/2014 już po raz trzeci korzysta z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu „Owoce w szkole”. W ramach tego projektu uczniowie klas I-III otrzymują darmowe owoce i warzywa.

Celem programu jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.

owoceiwarzywa

PROJEKT: „WYGRYWAMY NA STARCIE”

W szkołach Gminy Biecz już trwa cykl zajęć w ramach projektu:”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”

W Gminie Biecz w ramach Poddziałania nr 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt o nazwie  „WYGRYWAMY NA STARCIE- dostrzegamy i pomagamy uczniom Gminy Biecz”. W ten projekt od dnia 1 lutego do 31 grudnia 2012 roku zaangażowanych jest 11 szkół podstawowych gminy. W każdym roku szkolnym zakwalifikowany do projektu uczeń będzie miał zapewnioną realizację 30 godzin zajęć przeprowadzonych w ramach zaplanowanych przez szkoły zadań. M.in. będą to zajęcia: W KRAINIE SŁÓW I LITER – zajęcia dla dzieci z trudnościami  w czytaniu i pisaniu, W ŚWIECIE KSZTAŁTÓW I LICZB – zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, KLUB NIE TYLKO DETEKTYWÓW PRZYRODY – zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, RERKI,CISZKI,SZUMKI – zajęcia logopedyczne, a także gimnastyka korekcyjna, wyjazdy na basen, zajęcia socjoterapeutyczne  i psychoedukacyjne z elementami muzykoterapii. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji tych zajęć, np.: specjalistyczne oprogramowania, pakiety do diagnozowania m.in. wad wymowy, dysleksji, wad postawy,materiały edukacyjne, np. książki, gry edukacyjne, instrumenty muzyczne. Łączna wartość pozyskanej przez Gminę Biecz dotacji to kwota.: 344 884,14 zł. Wsparciem zostanie objętych 392 uczniów, w tym 193 dziewczynki i 199 chłopców, dla których nauczyciele przeprowadzą 3825 godzin zajęć.

Program 6-latki

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z informacjami na temat 6-latków klikając na poniższy link:

http://www.6latki.men.gov.pl/