Rada Rodziców

Przewodnicząca: Sylwia Baran
Zastępca Przewodniczącej: Ewelina Sypniak
Skarbnik: Monika Kosiba
Sekretarz: Kamila Kosiba
Członkowie: Agnieszka Dutkiewicz

Sylwia Kania

Elżbieta Solarz

Żaneta Lejkowska-Stygar

Monika Wójcik