Rada Rodziców

Przewodnicząca: Bernadeta Słota
Zastępca Przewodniczącej: Bożena Kania
Skarbnik: Małgorzata Sypniak
Sekretarz: Monika Bogdan
Członkowie: Sylwia Kania, Anna Czajka, Joanna Acela, Ewa Kuś