Rada Rodziców

Przewodnicząca: Ewelina Sypniak
Zastępca Przewodniczącej: Angelika Sypniak
Skarbnik: Monika Wójcik
Sekretarz: Urszula Ludwin
Członkowie: Edyta Gaborska

Zuzanna Rutana

Sylwia Baran

Monika Kosiba

Karolina Czeluśniak