Rada Rodziców

Przewodnicząca: Sylwia Baran
Zastępca Przewodniczącej: Ewelina Sypniak
Skarbnik: Monika Kosiba
Sekretarz: Monika Bogdan
Członkowie: Agnieszka Buś
Zuzanna Rutana

Żaneta Lejkowska-Stygar

Monika Wójcik